Når vi ikke ved, om der

er tale om en psykopat

Ansigt til ansigt med samvittighedsløs adfærd

Ny bog ude nu!

Forlaget boerager|dk præsenterer

SOCIALKOMPLEKSE PERSONLIGHEDER

En bog med både refleksioner til debat og konkrete handleanvisninger. Den henvender sig til dig, som pga. dit professionelle virke (HR folk, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk, socialrådgivere og andre myndighedspersoner) ikke bare kan vende ryggen til de problemstillinger, der typisk optræder, hvor afvigende adfærdstræk er på spil.


Den henvender sig også til dig, som gennem familie eller vennekreds er kommet tæt på den der udefinerbare uro, kaos, frygt og dårlig stemning, og har brug for at forstå hvad der sker.

kun kr. 129,-

Opnå rabat ved samtidig booking af foredrag

Når noget er galt


Vi er som regel ikke i tvivl om de karakterer, der er så malerisk modbydelige, at de helt ubesværet gør sig fortjent til titlen som 'stjernepsykopater'. De, som trækker overskrifter eller danner basis for film, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen.


Men hvad med alle de situationer der dagligt udspiller sig rundt om, som lægger sig i gråzonen for psykopatisk adfærd?


Du har sikkert selv oplevet det; måske på arbejdspladsen, i nabolaget, i fodboldklubben, i politik eller foreningsregi? Måske i svigerfamilien? Måske er du blevet kæreste med en, som først over tid begynder at afsløre ganske andre kontrollerende, manipulerende og måske ikke alene psykisk, men også fysisk voldelige sider?


Ikke-diagnosticerede psykopater formår at bevæge sig i gråzoner. De handler i ly af den tvivl, vi oftest lader vores medmennesker komme til gode. Men sådan opnår de plads til at lave skader og krænkelser - synlige og ofte usynlige. 


Læs om grænsesætning og få indblik i hvorfor grænser kan blive flydende, og hvorfor det uforvarende kan give spillerum til hensynsløs og krænkende adfærd.

Et fælles sprog

'SOCIALKOMPLEKSE PERSONLIGHEDER - Ansigt til ansigt med samvittighedsløs adfærd' er en håndbog, der går direkte ind i, hvorfor det kan være så svært at tale om den adfærd, som vækker mistanke om psykopati.


Bogen introducerer begrebet 'socialkomplekse personligheder' som et brobyggende begreb. Lægfolk og fagfolk skal hurtigere kunne blive afstemt omkring, at der er tale om de skadelige gråzoner, hvor der på en samvittighedsløs, beregnende og manipulerende facon testes grænser af.

- Vi har et fælles ansvar for

at vedligeholde evnen til

at skelne mellem rigtigt og forkert

samt handle på det, når vores kompas

fortæller os, at den er gal.